این اردیبهشت دیاسپامی

خوابیدن تا لنگ ظهر در یک تعطیلی ارزشی، هوای دیاسپامی اردیبهشت و لمس عالم برزخ در خواب سحرگاه از تو جنازه ای می سازد برای شروع کار در سه شنبه ای مقدس! امروز ساده تر از روزهای گذشته تسلیم Alarm گوشی ام شدم...

+ سه شنبه هایم دیگر بوی خوشبختی نمی دهند...

  
نویسنده : مرتضی ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها :

ما ز آه و ناله خسته ایم...

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : مرتضی ; ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها :

بگو س ی ب!

عکس هایی که نمی خندند دو دسته اند

یا فیلسوفند

یا ایرانی اند!

(از بلاگ تورش)

+ ابوسعید ابوالخیر را هم گویا دزدیدند. ١٣ مجسمه کمتر از یک ماه. نیازی به گفتن سیب نیست...

  
نویسنده : مرتضی ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها :

پس دوربین ها خاموش لطفا!

اینجا زیر دوربین های کنترله خبرنگارا و کارمندا یه کاغذ زدن: بداندیشی و بد بینی ممنوع! 

+ و درست چند روز بعد از این شعار، خبرنگاران و کارمندان اینجا آنچنان بداندیشی را کنار گذاشتند و زیرآب زنی را به رو آب زنی تبدیل کردند و صدای بلبل و عطر گل از گوشه گوشه اینجا بلند شد و خوش اندیشی از چهره ها باریدین گرفت، که ما همچنان اندر کف اثرات این شعار هستیم!!

+ سر ریزم از تعارض...

  
نویسنده : مرتضی ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها :

اعصاب ندارما!

قدرت این صدای "دی دی دی دیت، دیدی دیدی دیت" و نعره های "دیرنگ دیرنگ" اون یکی گوشی مثل صدای لنت ترمزه بدون روغنه مترو، روح خراشه! اون گوشیهاتونو روی پروفایل خفه خون تنظیم کنید لطفا! 

+ رو نوشت به خودم، کلیه همکاران میز روبرو، میز اونطرفی، میز پشت اونطرفی و کلیه همکاران گرامی!

  
نویسنده : مرتضی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها :

اردیبهشت را خوشحال کن اگر طالب بهشتی!

اردیبهشت زیباترین امشاسپند و نمادی است از نظام جهانی، قانون ایزدی و نظم اخلاقی در این جهان.

سخن درست گفته شده، آیین خوب برگزار شده، گندم به سامان رشد کرده و مفاهیمی از این نوع نشانه ای از اردیبهشت دارند. آنانکه اردیبهشت را خوشحال نکنند از بهشت محرومند.

 

  
نویسنده : مرتضی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها :