تازگی ها نمی دونم چرا؟

تازگی ها خیلی اتفاقا افتاده.

تازگی ها خیلی چیزا تغییر کرده.

تازگی ها منم تغییر کردم.

تازگی ها اونقدر تغییر کردم که خیلی ها فهمیدن.

تازگی ها نمی دونم چه مرگم شده.

تازگی ها نمی دونم چرا بد اخلاق شدم.

تازگی ها نمی دونم چرا بی حوصله شدم.

تازگی ها  نمی دونم چرا خیلی استرس دارم.

تازگی ها نمی دونم چرا درس نمی خونم.

تازگی ها نمی دونم چرا نیم ساعت از یه کلاس ٩٠ دقیقه ای رو ول می چرخم.

تازگی ها نمی دونم چرا کاری رو درست انجام نمی دم.

تازگی ها نمی دونم چرا پسر بدی شدم.

تازگی ها نمی دونم چرا بدشانسی میارم .

تازگی ها نمی دونم چرا بدترین بدشانسی ها رو میارم.

تازگی ها نمی دونم چرا حرفای دیگران رو نمی فهمم.

تازگی ها نمی دونم چرا حواسم به خیلی ها نیست.

تازگی ها  نمی دونم چرا خیلی سوء تفاهم برام پیش میاد.

تازگی ها نمی دونم چرا اینقدر تنبل شدم.

تازگی ها نمی دونم چرا ...

شما می دونید تازگی ها چرا...؟!

  
نویسنده : مرتضی ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٥ آبان ۱۳۸٧
تگ ها :