زنده باد دانشجو

انتخابات انجمن اسلامی دانشکده ی علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه با وجود دخالت نیروهای حراست و ناشناس که خود را امروز به این دانشکده رسانده بودند ، و با حمایت بی نظیر دانشجویان برگزار شد و این انجمن نفرات جدید خود را شناخت.

این انتخابات که به آشوب و جنجال از سوی نیروهای حراست انجامید،با عقب نشینی و قبول قطعنامه ی دانشجویان و با اعلام نتیجه ی انتخابات پایان یافت.

دانشجویان با برگزاری انتخابات به صورت کاملا حفاظت شده (به خاطر جلوگیری از برداشتن صندوق ها توسط نیروها ی حراست)  کار خود را آغازکردند  .دانشجویان به صورت تک تک وارد اتاق انجمن می شدند و رای خود را به صندوق می انداختند.

این درحالی بود که چهار  نفر از ماموران حراست جلوی در انجمن ایستاده بودند   و قصد ورود به داخل اتاق راداشتند  که در این طرف در چند دانشجو پشت در را گرفته و مانع ورود آنها به انجمن می شدند.

در یک لحظه ماموران به یک باره و با فشار فراوان  داخل  انجمن شده وبامقاومت دانشجویان  یکی از شیشه ها شکست و دست چند تا از بچه ها را  برید  .

در همین حال بچه ها با کمک هم صندوق را به خارج از دانشکده بردند   و اولین نقشه ی  آنها  نقش بر آب شد.

خلاصه، در گیری ها شروع  شد و کلی زد و  خورد صورت گرفت.

  سومین صندوق توسط یکی ا ز دانشجویان  دختر داخل دستشویی خواهران برده شد؛اما  با هجوم رئیس حراست به داخل دستشویی این صندوق  ضبط شد ورئیس حراست به دفترخود  پناه برد.

به دنبال این ماجرا کلیه ی دانشجویان به سمت اتاق حراست(طبقه ی چهارم)هجوم بردند وبا سر دادن  شعار  خواهان پس گرفتن  صندوق بودند؛ اما وقتی با مقاومت فتحی(رئیس حراست ) مواجه شدند قسمتی  از  در اتاق راشکستند،  بعد از بیرون آمدن وی و با هل دادن او در  را نیزخرد کردند. در این گیرو دار فتحی یکی از دختران را فاحشه خطاب کرد و با مشت به بینی  دختردیگری زد و جمله ای قبیح به وی  گفت.

 

این جنبش درخشان دانشجویی همانطورکه در پست قبلی گفتم یکی از درخشان ترین جنبش های دانشجویی بوده و در تاریخ جنبش ها ی  دانشجویی ایران ثبت خواهد شد.

در کل، امروز روزآشوب،هیجان،خاطره،وحدت،شور و شعور دانشجویی ،پیروزی ،خون و ...  بود.

د راین انتخابات کاملا محدود شده از طرف نیروهای حراست و لباس شخصی ها حدود چهار صد دانشجو شرکت کردند و هفت عضو انجمن اسلامی را انتخاب کردند.

  
نویسنده : مرتضی ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱ خرداد ۱۳۸٦
تگ ها :