پس دوربین ها خاموش لطفا!

اینجا زیر دوربین های کنترله خبرنگارا و کارمندا یه کاغذ زدن: بداندیشی و بد بینی ممنوع! 

+ و درست چند روز بعد از این شعار، خبرنگاران و کارمندان اینجا آنچنان بداندیشی را کنار گذاشتند و زیرآب زنی را به رو آب زنی تبدیل کردند و صدای بلبل و عطر گل از گوشه گوشه اینجا بلند شد و خوش اندیشی از چهره ها باریدین گرفت، که ما همچنان اندر کف اثرات این شعار هستیم!!

+ سر ریزم از تعارض...

  
نویسنده : مرتضی ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها :