برای تمام تلاشهای نکرده

ﺟﺰ ﺑﯿﻜﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺟُﺴﺘﻦ. ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﺎﺳﺖ. ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﻪ حتی ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻫﻢ نمیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺍﮊﻩ درستی ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺪﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ قلبی ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ تیزبین نیاز داریم...

 

* متن به نقل از بودا

  
نویسنده : مرتضی ; ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ٢٠ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :